Holy Lake. Pushkar. Rajasthan

Pidgeons over the lake in Pushkar